Organik Sıvı Gübre

Doğa Dostu Organik Sıvı Gübre

Barata Tarım olarak; toprağın verimini arttıracak tarım hizmetlerini çiftçilere sunarken, doğanın dengesini bozmadan çalışmak en temel prensiplerimiz arasındadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından Biyogaz çıktılarını çeşitli sılajlarla zenginleştirerek organik sıvı gübreyi elde ediyoruz.

Elde ettiğimiz bu gübreyi farklı yönlemler ile toprak ile homojen bir şekilde buluşturuyoruz.

- Tarlaya atım, damlama yöntemi, spring yöntemi, yağmurlama yöntemi

Biyogaz Nedir?

  • Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda fermante olup ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. 
  • Bileşiminde % 60-70 metan, % 30-40 karbon dioksit, % 0-2 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunmaktadır.
  • Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta, üstelik çok daha verimli bir organik gübre haline dönüşmektedir.

Fermantasyon Çıktısı Kuru Maddenin Zenginleştirilmesi

  • FERMANTASYON çıktısı kuru madde, bir toprak düzenleyicisidir. Gübre olarak tanımlanabilmesi için daha fazla miktarda azot, fosfor ve potasyum içermesi gerekmektedir. Kimyasal azot, fosfor ve potasyum bileşikleri katılarak zenginleştirildiğinde kimyasal gübrenin yerine kullanılabilir. Yüksek organik madde içeriği nedeniyle de, kimyasal gübreler gibi zararlı etkileri olmaz.

Organik Sıvı Gübrenin Faydaları

Uygulandığı toprağa organik madde ekler verimi arttırır, killi toprağın geçirgenliğini arttırır ve kumlu toprakların su tutma kapasitesini arttırır. Bitki kök büyümesini teşvik eder, su ve hava için gerekli ortak hacmi yaratır.  Azotun tutulmasını sağlar ve yeraltı suyuna karışmasını önler.

Tip Değer
Gübre : Organik

ÜrünDiğer Resimler