TMR Yem

TMR Yem Nedir?

TMR (Tüm Rasyon:Tam Yemleme) uygulaması olup hayvanların gereksinmelerine göre hazırlanır. Besin değerinin yüksek bir karışım olması bakımından Muhteşem Karışım olarak adlandırdığımız TMR yemleri, süt ve besi sığırları ile küçükbaş hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kaba ve kesif yemlerin, yüksek değere sahip besleyici içeriklerin belirli oranlarda karıştırılarak tek bir rasyon şeklinde hazırlanır.

TMR Yem'in Avantajları Nelerdir?

  1. Hayvanların yemleri ayırıp seçme riskini ortadan kaldırır. 
  2. Zahmetsizdir ve ekonomik yönden daha avantajlıdır.
  3. Rasyonun en düşük maliyetli olarak hazırlanmasına olanak verir. 
  4. Daha az lezzetli yemlerin rasyona karıştırılarak kullanımına olanak sağlar. 
  5. TMR yemleme sistemi, yem tüketimi ve yemden yararlanmayı iyileştirir.
  6. Yemlemedeki işçiliği azaltır.
  7. Hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyerek işletme karlılığına katkıda bulunur.

Tip Değer
Karma Yem : Büyükbas ve Küçükbas hayvanlar içindir.

ÜrünDiğer Resimler